Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą>
Blachy kotłowe i konstrukcyjne

blachy>

Rury grubościenne

rury>

Profile zamknięte

profile>

Pręty zbrojeniowe

pręty zbrojeniowe>

Kształtowniki

kształtowniki>

Pręty

pręty>

Przetwórstwo

przetwórstwo>

RPO WSL 2007-2013

Uruchomienie i wdrożenie nowoczesnej technologii wytwarzania elementów

stalowych w firmie Duotech Sp. z o o. w Zabrzu

Duotech Sp. z o. o.

Wartość projektu: 169 190,67 zł

w tym wartość dofinansowania: 79 680, 00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”

 

W ramach projektu dokonano zakupu przecinarki tlenowej CNC do cięcia stali wraz z oprogramowaniem CAD.
Wprowadzenie nowej linii technologicznej pozwoliło poszerzyć ofertę firmy o nowe  wyroby i ulepszyć proces ich wytwarzania.
Wytwarzane elementy stalowe charakteryzują się wysoką precyzją i dokładnością wykonania oraz różnorodnością kształtu i wielkości.
Zintegrowane działanie przecinarki z systemami informatycznymi umożliwia wytwarzanie elementów stalowych
zgodnych z życzeniem klienta od etapu projektowania do powstania produktu.